3010 Đại lộ Hùng Vương – Vân Phú – TP. Việt Trì – Phú Thọ

Thời gian: Thứ hai – Thứ 7, 7h30 sáng – 5h00 chiều

Liên hệ với chúng tôi