Trạm trộn bê tông nhựa nóng và bê tông thương phẩm Sông Lô

  • Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Văn Minh
  • Địa chỉ: Khu 8, Xã Hùng Lô, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
  • Điện thoại: 0210. 3971 266
  • Email: tramtronbetongtulap@gmail.com
  • Dựa trên hệ thống máy móc thiết bị, quy trình sản xuất hiện đại hàng đầu hiện nay sản phẩm chính của trạm Sông lô là sản xuất bê tông nhựa nóng và bê tông thương phẩm.