Công ty TNHH Xây Dựng Tự Lập tổ chức huấn luyện an toàn lao động

Tăng cường đảm bảo chất lượng xây dựng và an toàn vệ sinh lao động là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý đầu ngành Bộ Xây dựng.

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Nhằm giảm thiểu các tai nạn tại các công trường xây dựng, Điều 30 – Nghị định 12 của Chính phủ đã quy định: Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo qua khóa học an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

Hiểu rõ được các vấn đề trên nên công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đã tổ chức huấn luyện an toàn lao động tại công ty theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Tự Lập đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi NLĐ trong việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, nội quy, quy định về ATLĐ, bảo hộ lao động của công ty; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, khen thưởng kịp thời những NLĐ làm tốt; phấn đấu 100% NLĐ được huấn luyện định kỳ về ATLĐ; trang cấp đầy đủ dụng cụ, công cụ phòng hộ, đồ dùng bảo vệ cá nhân; đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác BHLĐ, nâng cao hiệu quả mạng lưới ATVSV.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *