Công trình: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (Giai đoạn 1)

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

Đường Âu Cơ

Quy mô công trình:

  • Công trình đường giao thông, cấp II
  • Chiều dài 7,5 km và 01 cầu BTCT dự ứng lực, chiều rộng mặt đường 30,0m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên lớp móng bằng cấp phối đá dăm.