Công trình: Thi công xây dựng tuyến kênh tiêu số 2 (hạng mục kênh tiêu), thuộc giai đoạn II dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

 

Tuyến Kênh

 

Kênh và các công trình trên kênh

Quy mô công trình:

+ Công trình thủy lợi, cấp III

+ Chiều dài tuyến kênh 4,0km và 05 cầu BTCT dự ứng lực bắc qua kênh, mặt cắt ngang kênh hình thang, chiều rộng đáy kênh 20m.