Công trình: Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km64-Km80 từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu (Giai đoạn I: đoạn từ Km64-Km75 và tuyến nhánh đê tả ngòi Lò Lợn)

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

Đê tả Sông Thao

Quy mô công trình:

  • Công trình đường giao thông kết hợp đê, cấp II
  • Chiều dài 7,21km và 01 cầu BTCT dự ứng lực, chiều rộng mặt đường 11,0m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên lớp móng bằng cấp phối đá dăm